Tiệm đang cần thợ nail tay chân nước hoặc bột. Tiệm nằm khu Mỹ trắng, giá cao, tip hậu. Anh chị em nào có nhu cầu xin liên lạc. Đt đi làm liền