Cần thợ nails biết làm bột, bột nhúng hay chân tay nước. Đảm bảo lương cho thợ có kinh nghiệm $1000-$1200/ tuần. Có phòng riêng cho thợ ở xa cách tiệm 5′. Income ổn định, chổ làm việc vui vẻ, lâu dài.
Xin anh chị, các bạn liên hệ:
404-921-4989
334-356-7100
Elegant Nails & Spa
2761 Bell Rd
Montgomery
AL 36117

Thank you!