Cần thợ nail nữ biết làm sns, hoặc thợ tay chân nước biết làm gel Full time hoặc part time.Tiệm trong khu Publix mỹ trắng khách sang,lương cao ,tín nhiều.Tiện ở exit 22 của xa lộ 285 cách chợ hồng Kông 20 phút.xin liên lạc 770-612-8118