Chung toi dang can tho nail co bang o Kentucky. Income chung binh tu $5000-$7000, va cao hon neu co tay nghe ve biet build khach. Co cho o cho nguoi o xa va mot so quyen loi khac. Neu co nhu cau viec lam nay xin lien lac voi chung toi.

Xin cam on.