can tho nail nam nu co bang kentucky ,bao dam luong cao ,xin goi Trinh 5027516975