CẦN THỢ NAIL BIẾT LÀM BỘT, CHÂN TAY NƯỚC, WAXING .LUONG từ 5k – TREN 6k. BAO LƯƠNG HOẶC ĂN CHIA TUỲ THEO KHẢ NĂNG. CHỔ LÀM VUI VẼ , THOẢI MÁI.

XIN LIÊN LẠC VỚI DŨNG
Cell: (404)5024893
Work: (706)3059006
Thank you.