Cần thợ nail khu spring cách chợ hk 3 khoảng 15’.
Có bao lương theo tay nghề . Không làm chủ nhật .