Cần thợ full time .Tiệm đông khách, good tip .Cách chợ Trinh 10 phút .
Looking for full time nail techs.Good income ,friendly workplace .