Cần thợ nail tay chân nước hoặc biết làm bột. Tiệm nằm khu mỹ trắng, good location, tip hậu. Anh chị em nào có nhu cầu xin liên lạc. Đt đi làm liền