Noiredacula the nail bar in Dacula can nhieu tho bot SNS va tay chan nuoc.Bao luong hoac an chia theo thoa thuan..Lien he Tina DT:6783866946