Tiệm ở Wendell cách Raleigh 20p. Tiệm rộng rãi thoải mái. Cần thợ làm chân tay hoặc bột. LH : 919 365 7075