Cần thợ Nail làm full-time, tiệm rất đông khách, income cao, ăn chia hoặc bao lương tuỳ ý, việc làm ổn định, xin liên lạc
(732) 476-8290
(732) 476-8264
Nếu không thật lòng xin đừng làm phiền.