Cần thợ tay chân nước, Gel hoặc biết làm đủ thứ. Bao lương theo khả năng. Không có khinh nghiệm se hướng dan them. Tiệm ở East Mesa, tiệm khu Mỹ trắng, Khách vui vẻ lịch sự. Xin liên lạc để biết thêm chi tiết, gọi hoặc text cho Châu 909.334.0337. Xin cảm ơn.

W.G. Nails Salon
7129 E Main Street Ste 2
Mesa, AZ 85207