Anh chị nào muốn có cuộc sống ổn định về tài chính và nơi ở thì xin mời về làm tiệm em. Tiệm em khách mỹ trắng, lương cao, tip cao, có chổ ở đàng hoàng cho thợ xuyên bang, chợ, nhà hàng, shopping rất gần nhà, nhà gần tiệm nên rất tiện lợi. Mọi thắc mắc xin trả lời qua phone. Nếu gọi không gặp làm ơn gởi tin nhắn dùm em. Số phone em là Kim 314-229-9188.. Thanks!