CẦN THỢ BỘT HOẶC TAY CHÂN NƯỚC, ĐẢM BẢO LƯƠNG TỪ $4500/THÁNG TRỞ LÊN. CHỖ LÀM RẤT THOẢI MÁI.