Cần Thợ Nails gấp, lương cao, tip cao, bao lương $1000/ 1 tuần hoặc ăn chia 6 ngày/1 tuần. Đảm bảo trên lương. Tiệm nằm trong chợ Harris Têther that long LL,,, Need nail technicians full time or part time job