Cần thợ biết làm DIP, BỘT, TAY CHÂN NƯỚC. Tiệm ở Thành phố Morrilton, Tiểu bang Arkansa. Khách Mỹ trắng 100%. Khách hiền nhất nước Mỹ, tips cao.
— Lượng khách đều quanh năm, mùa Đông cũng như mùa hè — $ 1,000 tuần trở lên —
Tiệm sạch sẽ, làm việc rất vui vẻ, Sổ chia turn công bằng & rõ ràng để mọi người HAPPY sau mỗi ngày làm việc — [Address: City Nails – 100 Walmart Dr Ste 7 Morrilton, Arkansas 72110] — NHẮN TIN HOẶC GỌI: 505-234-4714 gặp Diep or 505-227-9918 gặp Kim