Tiệm rất đông khách, cần tuyển thợ nữ hoac nam. Ăn chia hay bao lương tùy ý. Thật lòng xin gọi cindy 214 536 7651