Can gap tho nail biet lam du thu cang tot ,khg se training,khu my Trang ,luong cao tip hau moi ra truong ok, L/L (804)-334-3261.(804)-248-9286 xin de Lai loi nhan se goi Lai ngay…………………….Lam trong khg khi gd ,vui ve ,khg phan biet nam nu