tiệm lớn, sạch đẹp nhất khu vật. khach đông, cần tuyển thêm nhiều thợ bột, tcn làm full time or part time.Tiệm ở Marietta, xa lộ 75 exit 268 cach Canton 23 phút, CITY FARMER MARKET Marietta 20 phút, Jimmy CARTER 37 PHÚT.Anh chi em nào muốn làm partner welcome, thiếu người làm va trông coi. Lien Hệ David. 404-̀512-2337