Tiệm ở thành phố Alabaster in Alabama cần nhiều thợ. Tiệm mới remodel rất nhiều khách.