Tiệm trong khu publix cần thợ Nail có bằng Alabama , biết làm bột , dip , tcn . Khu khách sang ,tip cao , làm ăn chia theo khả năng . Xin vui lòng liên hệ để biết thêm chị tiết . Thank you