an gap 1 tho bot va 1 tho tay chan nuoc nữ trẻ có kinh nghiem,hoat bat,nhanh nhen làm cho tiem cách Galeria mall 5’. Tiem co nhieu khach bot va gel polish. Tho bot 6 ngay tu $800-1200 hoac hon. Tip nhiều. Chỗ lam vui ve thoai mai. Bao luong cao cho thợ bột giỏi. Nếu biet làm thêm facial,eyelash extensions càng tốt.
M-T 9:30-7:00
F& S 9:00-7:00
Xin lien lac Hanh 832 282 7197