Cần thợ làm DIP, CTN. Vợ chòng càng tốt.tiệm mới sạch Income $1200-1800/tuần (không bao gồm tips – tips cao) chủ dễ chịu bao lương 1000 and up tuy khả năng Khách khu mỹ trắng 100% cách trường đại học 5 phút lái xe. Có chổ ở cho thợ. Please call or text. Thanks you!