Cần thợ nail nam nữ, bột tay chân nước. Tiệm làm vui vẻ. Bao lương quanh năm $1000/tuần. Trên ăn chia. Mọi liên lạc xin vui lòng text Mai khi Mai chưa kịp bắt máy. Thanks