Cần 2 thợ nail biết làm bột p/w, sns, gel polish và tay chân nước có kinh nghiệm, ( vợ chồng càng tốt) nếu thiếu kinh nghiệm sẽ được hướng dẫn thêm, tiệm mới upgraded , bao lương từ $1.000 , tiệm vùng mỹ trắng, có bằng tiêu bang SC càng tốt, nếu có bằng tiểu bang khác tôi có thể giúp đổi bằng (6 năm đỗ lại), có chỗ ở.