Cần thợ gấp. Tiệm ở miami gardens. Income bảo đảm,lương trung bình thợ của tiệm 1000-1500/tuần, ăn chia 7:3. Chỗ làm thoả mái, thoáng mát, thợ hoà đồng, không tranh giành khách. Liên hệ: 954 6250489