Can gap tho nail. Biet lam bot/tay chan nước.
Vo chong cung đuợc. Co phong o
Tiệm rất thoang va khong co mui
Gan biện 15 phút. Cách xa Santa Ana 1h15min.
Vui long gap Quang