Cần thợ làm tất cả, bao lương từ 1000- 1200 tùy khả năng, tiệm ít thợ,tip cao.Có chỗ ở.Liên lạc Hương: 714-660-8284. Xin để lại tin nhắn nếu không kịp trả lời. Cám ơn