Tiêm mới sang chảnh , khách mỹ trăng dể chiệu, tip cao cần thợ nail giỏi kinh nghiêm , có tâm biết facil thì rất tốt, lương chắc chắn 6-8k/ th , chỉ vào làm ko cần tốn gì hết , biết thêm chi tiếc xin liên lạc hoac text nếu bận ko bắt máy .phone jason 8142057188