Cần thợ làm everything. Tiệm nằm trong khu AMC rạp chiếu phim . Xin llac Ben 3344622468 , tiệm làm thoải mái vui vẻ, giá cao.