Zen Nails And Day Spa cần thợ nails nữ làm full time, hoặc part time, sẵn lòng training nếu cần. Tiệm nằm gần downtown Lawrenceville (Sugarloaf Parkway & Scenic Highway 124), tiệm khách 50% trắng, 50% đen. Không khí làm việc vui vẻ, hoà đồng không tranh giành, tiền tip tốt, có thể bao lương tuỳ theo tay nghề hoặc ăn chia. Thu nhập ổn định theo các mùa. Xin vui lòng liên hệ Helen