Tiem my trang 100% gia cao , Chan tay $45, $55, $65 gel manicure $35 , can Tho gap luong 900up Bao luong neu can , ai can viec xin LL434-515-3955