Cần thợ làm bột , thợ chân tay nước,mình sẽ bao lương 3000-5000 tháng,hay ăn chia thì tuỳ ý .tho Nails moi co bang huong dan training.CÓ BẰNG TEXAS.Tiệm rất hoà đồng, không khí vui vẻ thân thiện.. Tiệm mở gần 10 năm, khách dễ tính,mình đang cần rất rất là gấp… Tiệm làm 6 ngày/tuần nghỉ ngày thu2.Mọi chi tiết Quý Anh Chị vui lòng liên lạc: 210-523-1234.cell 609-553-7117.Để lại tin nhắn nếu không bắt phone. Cần thợ muốn ổn định, làm lâu dài. Ai muốn làm nơi ít thợ , không tranh giành,lương ổn định,Xin Gọi và đi làm ngay, đừng hẹn. Cám ơn