Xin chào , tiệm chúng tôi cần thợ bột biet chút tiếng anh bao lương 700 tuần, tiêm nằm vùng Beaverton xin vui lòng liên hệ số điện thoại 503 484 8251