Em dang can tho ctn sns bot wax. Em can tho hien co Trach nhieu va co tam. Tiem Gia cao khach dong walk in va nhieu sns. Goi di lam lien