Cần thợ giỏi CTN, Gel, và SNS, có khả năng giao tiếp tốt với khách. Tiệm income ổn định, tip cao, khách đa số Mỹ trắng, tiệm vùng East Cobb khách sang trọng.