Tiệm đang cần thợ chính full time biết làm bột và eyelash. Giá và lương cao tuỳ theo khả năng.

We’re looking for full time nail tech that can do everything including eyelashes. We’re located in Griffin,Ga.