Tiệm rất đông khách đang cần gấp thợ nail làm Acrylic, dipping powder (SNS), Gel, hoặc mani/pedi. Tiệm trong khu shops sang trọng ở Lake Mary, khách sang, giá service cao, tip hậu.

Excellent opportunity for nail tech who want stable and high income, friendly working environment.

Please call (407) 716-5338 or (407) 456-2573.