Location 1:
Tiệm đang cần gấp thợ làm everything hoặc mani/pedi. Tiệm trong khu shops sang trọng Heathrow – Lake Mary. Tiệm làm rất thoải mái, đông khách walk-ins, khách sang, giá service cao, tips hậu. Làm 5 hoặc 6 ngày/tuần. Please call (407) 716-5338.

Location 2:
Tiệm ở phía biển cách East Orlando khoảng 20 phút, trong khu shopping có Target, Marshalls, Sporting Goods.. Khách mỹ trắng walk-ins nhiều, giá service cao, tips hậu. Please call (321) 268-5644.

BUSY NAIL SALON LOCATED IN UPSCALE CENTER LOOKING FOR EXPERIENCED NAIL TECH WHO CAN DO EVERYTHING OR MANI/PEDI. FRIENDLY WORKPLACE ENVIRONMENT & STAFFS. HIGH SERVICE PRICES, GENEROUS TIPS, GUARANTEE HIGH INCOME!

PLEASE CALL: (407) 716-5338.