CẦN THỢ NƯỚC & WAX GẤP, BAO LƯƠNG $800 OR UP, ĐANG CẦN GẤP, KO XÔ BỒ, KO KHÍ VUI VẺ KO NHỨC ĐẦU VÌ TIỆM ÍT THỢ. GỌI ĐI LÀM LIỀN!!!