Cần gấp gấp thợ TCN/gel/SNS/wax, hoặc TCN/gel/wax, hoặc TCN/gel only cũng OK, thợ lớn tuổi OK, cần gấp, gọi có thể đi làm liền lập tức, tiệm ít thợ ko xô bồ, BẢO ĐẢM INCOME. Bao lương $800 OR UP.
L/L: 480-588-5000
L/L: 714-422-9559