Hi Everybody! Tiệm đang cần thợ gấp, thợ biết làm everything càng tốt bao lương $800/$1,000 tuần 6 ngày ( tùy theo khả năng) trên chia 6/4, tiệm làm Mon-Fri 10:00 đến 7:00, Sat 10:00 đến 5:00, Chủ nhật nghỉ, tiệm khu mỹ Trắng 100% giá cao tip hậu, môi trường làm việc tốt vui vẻ, Hòa đồng, có chỗ ở cho thợ ở xa đến. Nếu A/chị, bạn nào thực lòng muốn làm việc xuyên bang kiếm incom cao thì call hoặc message liên lạc để trao đổi trực tiếp với mình 570-506-2969 gặp Tom.
Xin cảm ơn.

St Marys Nail Spa
814 S ST. MARYS, RD
Saint Marys, PA 15857
814-834-6831