Cần thợ bột làm everything bao lương $900/ tuần 6 ngay hoặc Tay chân nước gels $700/ tuần 6 ngay Tiệm nằm ở 83 AVE & Thunderbird N/E corner Tiệm nằm khu mỹ trắng tip cao . Bao lương quanh năm . Liên hệ Chris (623)-878-2934