Tiệm rất đông khách và rất cần thợ, nằm sát mall. Môi trường làm việc vui vẻ, thân thiện. LƯƠNG CAO TIPS HẬU, $4k-$6k/tháng!!! Cần thợ bột, TCN, biết làm đủ thứ càng tốt!!! GỌI ĐI LÀM LIỀN!!! Thật tình đi làm xin liên hệ số điện thoại ‭(678) 906-6998‬ hoặc (470) 364-4117