Cần Thợ Bột, SNS, tay chân nước. Tiệm mới trong khu shopping lớn. Bao lương theo tay nghề. Tiệm gần SunTrust Park. Tiệm cách chamblee 20 phút.