Tiệm nail nằm vùng New London, Connecticut. Cần gấp thợ làm full time hoặc part-time. Làm everything hoặc tay chân nước. Bao lương trên ăn chia hoặc thoả thuận tuỳ thích. Một tiểu bang không đòi bằng nail. Có chỗ ở cho thợ xuyên bang. Mọi thông tin liên lạc xin vui lòng gọi: (203) 308-1994 (Mimi).
Thank you!