Can Thơ nu biet lam chan tay Nước . Luong 800-1500 moi Tuan.