Cần thợ nails , tiệm ở seneca sc ( phải có bằng sc ) tiệm nằm trong khu shopping lớn ngay gần truong đại học , khu mỹ trang giá nails cao , tip hau , đang cần thợ luong từ 5500-7000k thang ( bao luong 1300/tuần ) có chỗ ở cho thợ ở xa 200/tháng . Xin ll Thuỷ 864 633 43399