Tiệm rất đông khách và rất cần thợ, tiệm nằm sát mall. Môi trường làm việc vui vẻ, thân thiện. LƯƠNG CAO TIPS HẬU, $4k-$6k/tháng!!! INCOME tốt quanh năm cho ace cần thay đổi môi trường. Cần thợ bột, biết làm đủ thứ càng tốt!!! GỌI ĐI LÀM LIỀN!!! Thật tình đi làm xin liên hệ số điện thoại ‭(678) 906-6998‬ hoặc (470) 364-4117